Zastrzeżenia prawne

Warunki korzystania z witryny internetowej Kupsa

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega przedstawionym poniżej warunkom użytkowania. Prosimy o doładne zapoznanie się z tymi warunkami. Wchodząc na tę stronę i korzystając z zawartych na niej treści, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz bez zastrzeżeń te warunki.

Dane identyfikacyjne.

Industrias Químicas Kupsa, S.L. nazywana dalej Kupsa lub Spółką, jest spółką wpisaną do Rejestru Handlowego Miasta Vitoria, w Hiszpanii (Registro Mercatil de Vitoria libro 6º, tomo 83, Folio 190, hoja 133). Adres Spółki: Crta. N. 111 Logroño-Pamplona Km. 2,3 -01320 Oyón (Alava). Numer Identyfikacji Podatkowej (CIF) B01006766. Adres e-mail: webkupsa@kupsa.es. Kupsa, jako podmiot odpowiedzialny za tę witrynę internetową i zamieszczone na niej dane osobowe, zobowiązuje się należycie wypełniać przepisy ustawy o ochronie danych (Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999) i nie gromadzić ani nie  wykorzystywać danych osobowych zebranych na tej witrynie niezgodnie z warunkami opisanymi w zastrzeżeniach prawnych i polityce prywatności.
Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania i odwołania odnośnie swoich danych osobowych zgodnie z aktukułem 15. i 16. wspomnianej ustawy o ochronie danych pod wskazanym tam adresem..

Polityka haseł.

Korzystanie z niektórych stron tej witryny wymagać może identyfikacji użytkownika, oznaczającej podanie nazwy i hasła użytkownika. Każdy identyfikator użytkownika może być używany tylko przez osobę, której został pierwotnie nadany, i nie może być ujawniony ani udostępniony osobom trzecim nieposiadającym statusu pierwotnych właścicieli. Hasło powinno być utrzymane w tajemnicy; użytkownik jako jedyny jest odpowiedzialny za nierozpowszechnianie i właściwe korzystanie ze swojego identyfikatora. Osoby trzecie i osoby nieupoważnione nie mogą korzystać z tej witryny. Należy nazwłocznie powiadomić właściciela o utracie lub kradzieży nazwy użytkownika lub hasła albo o użyciu przez osobę nieuprawnioną identyfikatora użytkownika. Kupsa zastrzega sobie prawo do anulowania danych dostępowych użytkownika lub do skłonienia użytkownika do ich zmiany z uwagi na bezpieczeństwo witryny lub z jakichkolwiek innych przyczyn.

Znaki towarowe

KUPSA oraz inne znaki towarowe pojawiające się na tej witrynie internetowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią własność Industrias Quimicas Kupsa, SL. Grafika, loga, nagłówki stron, tekst i nazwy usług są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub informacją handlową Spółki i nie mogą być wykorzystane w zestawieniu z jakimkolwiek produktem lub usługą niezwiązanymi ze Spółką. Ich wykorzystanie wprowadziłoby bowiem w błąd klientów i mogło zaszkodzić dobremu imieniu Spółki. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na tej witrynie i nienależące do Spółki Kupsa ani do przedsiębiorstw od niej zależnych są własnością ich właścicieli.

Linki

Dla ułatwienia użytkownikom wyszukiwania dodatkowych informacji lub usług witryna zawiera linki odsyłające do innych stron internetowych. Strony te, niepodlegające Spółce, są zarządzane przez osoby trzecie, nad którymi Kupsa nie sprawuje żadnej kontroli.Tym samym Spółka zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, dokładność informacji oraz za jakość produktów i usług oferowanych na owych stronach internetowych.

Polityka prywatności

Kupsa może wykorzystywać dane osobowe przekazane jej dobrowolnie przez użytkownika witryny - w sekcji "Kariera" i "Zapytaj naszych ekspertów" - do celów handlowych i kadrowych oraz do celów marketingowych (informowanie użytkownika o usługach i produktach oferowanych przez Spółkę lub przez przedsiębiorstwa od niej zależne) lub też do odpowiedzi na kierowane do nas pytania (w sekcji "Zapytaj naszych ekspertów").
Kupsa zobowiązuje się nie sprzedawać powierzonych nam danych osobowych osobom trzecim ani nikomu innemu, a tym samym zaznacza, że może wymieniać się informacjami przekazanymi przez użytkowników witryny z innymi przedsiępiorstwami składającymi sie na grupę korporacyjną Kupsa do celów opisanych powyżej.

Przepływ danych

Poza danymi osobowymi przekazywanymi dobrowolnie przez użytkownika witryna może również posługiwać się danymi generowanymi automatycznie podczas pracy witryny, takimi jak adresy IP.
Nasza witryna może wykorzystywać pliki "cookie" dla wygody użytkowników, na przykład do zapamiętania standardowych informacji i automatycznego ich podstawianie podczas kolejnych wizyt użytkownika na naszym portalu. "Cookies" to informacje zapisywane za pośrednictwem przeglądarki na twardym dysku komputera użytkownika. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ustawienia innych pozwalają użytkownikowi na ich odrzucenie lub wymagają jego zgody przed zapisaniem na dysku. Ostateczna decyzja należy więc do użytkownika.

Zawartość serwisu

Witryna ta zawiera dane opracowane przez Spółkę Kupsa w celach wyłącznie informacyjnych. Użytkownik pamiętać powinien, że informacje tego rodzaju podlegają wielu zmiennym, co może prowadzić do błędów przy wykorzystywaniu wymienionych produktów. Ponadto informacje te mogą być zmieniane, uaktualnione i poszerzane bez uprzedzenia.
Informacje zawarte na tej witrynie nie mogą być, w żadnym razie, uznawane za odpowiednik specjalistycznej porady technicznej. Korzystanie z tych informacji nie stanowi więc żadnego wiążącego zobowiązania między Spółką Kupsa a użytkownikiem strony internetowej. Oznacza to, że użytkownik nie powinien korzystać z informacji zawartych na tej witrynie bez uprzedniego zasięgnięcia porady eksperta.

Ograniczenie odpowiedzialności

Kupsa zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki zaobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci, nie może jednak zagwarantować braku na swych stronach tychże elementów mogących uszkodzić lub spowodować zmiany w oprogramowaniu, w plikach oraz w innych dokumentach elektronicznych użytkownika tej witryny. Oznacza to, że Kupsa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione z tej przyczyny przez użytkownika lub osoby trzecie.