PRODUKTY ROZPUSZCZALNIKOWE

Drzwi

Produkty Marka
Nawierzchniowe alkidowe (poliuretanowe) Kupsamax
Nawierzchniowe nitrosyntetyczne Kupseda
Nawierzchniowe pigmentowane (poliestrerynowe) Harovin
Nawierzchniowe pigmentowane utwardzalne UV. Kupsavin
Nawierzchniowe bezbarwne (poliesterynowe) Harosol
Nawierzchniowe bezbarwne utwardzalne UV. Kupsirol
Podkłady (poliesterynowe) Harofond
Podkłady utwardzalne UV. Kupsaviol
Podkłady nitrosyntetyczne Kupsedol
Podkłady i podkłady nawierzchniowe - (poliuretanowe) Kupsafond