PRODUKTY ROZPUSZCZALNIKOWE

Futryny

Produkty Marka
Nawierzchniowe akrylowe. Wysoka jakość Supersilak
Nawierzchniowe alkidowe (poliuretanowe) Kupsamax
Nawierzchniowe pigmentowane utwardzalne UV. Kupsavin
Nawierzchniowe pigmentowane (poliestrerynowe) Harovin
Nawierzchniowe bezbarwne (poliesterynowe) Harosol
Nawierzchniowe bezbarwne utwardzalne UV. Kupsirol
Podkłady (poliesterynowe) Harofond
Podkłady utwardzalne UV. Kupsaviol
Podkłady i podkłady nawierzchniowe - (poliuretanowe) Kupsafond
Podkłady - Nawierzchnie ognioochronne (poliuretanowe) Grundur