Trochę naszej historii

Oto kamienie milowe w rozwoju naszej firmy, od chwili jej powstania przed ponad czterdziestu laty aż do dziś.

- 1969

1969
KUPSA powstała w 1969 roku jako owoc przedsiebiorczości oraz inicjatywy jej założyciela.

- 1973.

1973
Dzięki skuteczności zespołu techniczno-handlowego nasze pierwotne zabudowania przemysłowe okazują się niewystarczające, by zaspokoić rosnący popyt na nasze produkty. Decydujemy się na wielki wysiłek i z myślą o przyszłym podboju rynku zakupujemy teren o powierzchni 50 tysięcy metrów kwadratowych (dzisiaj to już 90 tysięcy metrów kwadratowych) stanowiący dzisiejszą siedzibę firmy. Tutaj powstają nowe zabudowania: Fabryka I, laboratorium badań i rozwoju, biura i magazyny

- 1984.

1984
Powstaje Fabryka II i Magazyn Żywic I.

- 1986.

1986
Rozbudawany zostaje zakład produkcyjny i powstaje nowy, bardzo duży magazyn główny do składowania gotowych produktów.

- 1987.

1987
KUPSA bierze udział w wystawie Maderalia, na Targach w Walencji, prezentując bogatą gamę utwardzalnych promieniami UV produktów do drewna i materiałów drewnopodobnych. Nasza prezentacja "na żywo" jest wielką nowością i dowodzi naszych wysiłków, by stworzyć wiodącą firmę na rynku lakierów do drewna.

- 1988-91.

1988-91
Kolejne ulepszenia i unowocześnienia w zakresie produkcji i dystrybucji. Powstaje Fabryka IV, FabrykaVI i Magazyn Żywic II. Remont i dwukrotne powiększenie powierzchni obecnego magazynu surowców. KUPSA rozpoczyna działalność handlową w Portugalii.

- 1989.

1989
Przeprowadzamy z powodzeniem pierwsze na skalę światową aplikacje: LAKIEROWANIE Z UTWARDZANIEM ULTRAFIOLETOWYM i zastosowaniem ROBOTA:
  • Lakierowanie ultrafioletowe nawierzchniowe: druga na skalę światową aplikacja przemysłowa lakieru nawierzchniowego białego z utwardzaniem ultrafioletowym w linii lakierniczej wyposażonej w robota.
  • Lakierowanie ultrafioletowe podkładowe: pierwsza na skalę światową aplikacja przemysłowa lakieru podkładowego białego z utwardzaniem ultrafioletowym w linii lakierniczej wyposażonej w robota.

- 1995.

1995
Powstają nowe budynki biur handlowych i laboratoriów.

- 1996.

1996
Powołanie do życia nowych Laboratoriów do Badań i Rozwoju oraz Laboratorów do Aplikacji potwierdzające gotowość firmy do ciągłych innowacji i unowocześniania gamy swych produktów. Rozpoczynamy działalność handlową we Francji.

- 1997.

1997
Przeprowadzony zostaje znaczący podział powierzchni zakładu w celu wydzielenia kontretnych obszarów do wyrobu różnych produktów w zależności od ich charakteru. Uruchomienie Fabryki V, produkcja poliestrów i lakierów utwardzalnych UV.

- 1998.

1998
Uruchamiamy nową fabrykę żywic, zapewniając firmie stałe miejsce na rynku. W tym samym roku otrzymujemy Certyfikat ISO 9001.

- 2001.

2001
W trosce o chronę środowiska w naszych laboratoriach do pracy przystępuje nowy zespół badawczy a owocem jego starań jest stworzenie lini produktów wodorozcieńczalnych w Fabryce VII. Powstaje również nowa Fabryka Półproduktów, Magazyn Żywic III i hala z urządzeniami pakującymi.

- 2003.

2003
Powstaje Fabryka III, w której wytwarzane są półprodukty.
2003 polonia
Otwarcie filii przedsiębiorstwa w Polsce i wprowadzenie w życie planu rozwoju firma na arenie międzynarodowej. Proces ten trwa nadal: rozwija się dzięki nowym pomysłom i projektom, które codziennie zamieniają się w nowe osiągniecia i sukcesy firmy.

- KUPSA dzisiaj.

actualidad
Obecnie firma może się pochwalić corocznym wypuszczaniem na rynek ponad 30 tysiecy produktów do obróbki powierzchniowej drewna, mebli, stolarki przemysłowej, powierzchni plastikowych itp. Stawia to naszą firmę - zarówno pod względem wielkości produkcji jak i technologii zastosowanej do projektowania i wytwarzania produktów - w czołówce hiszpańskich firm z naszej branży.